-

Elérhetőségek

Zalabaksa Község Önkormányzata

Cím: 8971 Zalabaksa,
Rákóczi út 24.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
korjegyzo@zalaszam.hu


Hirdetmények

Zalabaksa 688.hrsz-ú ingatlan tisztántartásaZalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője

8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.

Tel./Fax: 92/573-430, e-mail: korjegyzo@zalaszam.hu

 

 

Ügyiratszám: ZB/721-4/2022.

Üi: Balláné Kulcsár Mária

Tel.: 92/573-430

 

 

Tárgy: Zalabaksa 688. hrsz-ú ingatlan tisztántartás ismételt ellenőrzése

 

H I R D E T M É N Y

 

Az általános közigazgatási rendtartásól szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88.§ (1) bekezdése alapján tájékoztatom az érintetteket, hogy a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal a Zalabaksa 688 hrsz-ú kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű – természetben a 8971 Zalabaksa, Jókai utca 10 sz. alatti belterületi ingatlan gyomtól, gaztól való megtisztítása tárgyában döntést hozott.

 

Az eljáró hatóság neve:        Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

                                               8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 24.

Ügyintéző:                             Balláné Kulcsár Mária

A döntés száma:                    ZB/721-4/2022.

A döntés tárgya:                   Felszólítás ingatlan tisztántartására, gyomtól, gaztól történő

megtisztítására a Zalabaksa Község Önkormányzati Képviselő-

testületének a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztása, megszegése jogkövetkezményeiről szóló 7/2022. (III. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: ÖR.) 2. §-a alapján

A döntés kelte:                      2022. július 25.

Eljárás indult:                       hivatalból indított hatósági ellenőrzés után

 

Az érintett ingatlanok tulajdonosai közül Németh Gyula – Nagykanizsa településszintű lakcím részére a döntés kézbesítése elháríthatatlan akadályba ütközött, ezért a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni.

 

A hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése akadályba ütközött, ezért az ügyfél vagy a képviselője a döntést átveheti a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal 8971 Zalabaksa, Rákóczi u. 48. (ideiglenes cím a hivatal belső felújítása miatt) hivatali helyiségében az ügyintézővel telefonon előre egyeztetett időpontban.

 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs, az a közléssel véglegessé válik.

A döntés közlésének napja a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik nap.

A hirdetmény kifüggesztésének napja:     2022. július 25.

A döntés közlésének napja:                        2022. augusztus 9.

 

 

Zalabaksa, 2022. július 25.

 

 

 

                                                                                  Hácskóné Kovács Tímea

                                                                                                          jegyző sk.


Vissza az előző oldalra!
Zalabaksa Község Önkormányzata - Magyar