Elérhetőségek

Zalabaksa Község Önkormányzata

Cím: 8971 Zalabaksa,
Rákóczi út 24.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
korjegyzo@zalaszam.hu


VP6-7.2.1-7.4.1.1-16.


Kedvezményezett neve:              Zalabaksa Község Önkormányzata

                                                      Kozmadombja Község Önkormányzata

 

Pályázati felhívás neve: Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés

 

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.1-16

 

Projekt címe: Zalabaksa Község Önkormányzat hivatali épületének külső felújítása

 

Projekt azonosító száma: 1778687282

 

Szerződött támogatás összege:

2018. április 9-én kelt támogatói okirat alapján: 26 492 437 Ft

Zalabaksa Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 23 538 525 Ft

Kozmadombja Község Önkormányzata részére megítélt támogatás összege: 2 953 912 Ft

 

Támogatás mértéke (%-ban): 90%

 

Projekt tartalmának rövid bemutatása:

A projekt keretében a Zalabaksa településen található önkormányzati feladatellátást biztosító épület külső felújítása, energetikai korszerűsítése valósul meg a konzorciumi projekt keretében. A fejlesztés célja, hogy Zalabaksa és mikró térsége szempontjából fontos Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal teljes körűen megújuljon kívülről. Ennek érdekében megtörténik a külső nyílászárók cseréje, a homlokzat, padlásfödém hőszigetelése, a fűtési rendszer korszerűsítése a vegyestüzelésű kazánok faelgázosító kazánra való cserélésével, hőleadó radiátorok cseréjével. A megújuló energiaforrások felhasználására a biomassza energiát felhasználó kazán mellett napkollektorokat telepítenek, amelyhez 750 literes puffertároló tartályt is beépítenek. A felújítással egyidejűleg az esővíz elvezető csatornák, lefolyók is cserére kerülnek.

Az épület akadálymentes megközelítésének érdekében mozgáskorlátozott rámpa készül, megújul a földszinti előtér és lépcső burkolat, a régi helyett új járda készül az épület körül.

 

1. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek:

A támogatási kérelmünkkel kapcsolatban pozitív támogatói döntésről kaptunk értesítést és a kapcsolódó támogatói okiratot 2018. április 17-én vettük át.

A tervezett mérföldkövek elérési dátumának módosítására változásbejelentőt nyújtottunk be 2018. október 30-án, amelyet 2018. november 12-én elfogadtak.

A beruházás összköltsége alapján a projekt megvalósítása érdekében a konzorcium tagjai közbeszerzési eljárás lefolytatására kötelezettek voltak, amelynek előkészítése hosszabb időt vett igénybe, ezért 2019. április 16-án kimentési kérelemben kérelmeztük a támogatói okirat átvételétől számított 12 hónapon belüli elszámolási kötelezettség módosítását, amelyet 2019. május 20-án elfogadtak.

A közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatok elhúzódása miatt 2019. július 17-én ismételten kértük az 1. mérföldkő elérési dátumának módosítását, amelyet elfogadtak 2019. július 22-én.

A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel 2019. szeptember 12-én kivitelezési szerződést kötöttünk, amelyet követően 2019. szeptember 13-án megtörtént a munkaterület átadás-átvétele.

Az első megvalósítási szakaszig, 2019. szeptember 30-ig megtörtént valamennyi külső nyílászáró cseréje és a belső műanyag párkányok elhelyezése.

Zalabaksa Község Önkormányzata honlapján a kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásának részeként közzétettük a projekt összefoglalóját.

Az 1. beruházási szakasz lezárásával 2019. október 11-én benyújtottuk az 1. kifizetési kérelmet, amelyet 2019. december 2-án elfogadtak.

2. mérföldkőig megvalósuló tevékenységek:

A második megvalósítási szakaszban folytatódott az épület külső felújítása, az energetikai korszerűsítéssel kapcsolatos tevékenységek végzése.

Ennek részeként elvégezték a homlokzat, lábazat és a padlásfödém hőszigetelését, amelyet követően megtörtént a homlokzat, lábazat színezése. A padlástérbe a hőszigetelés fölé új járófelületet készítettek.

A nyílászáró csere miatti szükséges felületjavítási, festési munkákat is elvégezték, a homlokzati fafelületeket újramázolták.

Megújult a földszinti előtér és a lépcső burkolata, illetve a régi horganyzott csatornák és lefolyócsövek helyett új szerkezetek beépítésére került sor.

Az esélyegyenlőségi szempontokat figyelembe véve elkészült az akadálymentes megközelítést segítő rámpa, valamint az épület körül elbontották a járdát és helyette új épületvédő járda készült.

A megújuló energiaforrások felhasználására a biomassza energiát hasznosító faelgázosító kazánt építettek be, a napenergiát pedig napkollektoros rendszer telepítésével hasznosítják. A megújuló energia hasznosító rendszerhez 750 literes puffertároló tartályt is beépítettek.

 

Az építési munkák a kivitelezési szerződés alapján határidőben elkészültek, a vállalkozó 2020. március 14-ével készre jelentette a munkákat, a beruházáshoz kapcsolódó műszaki átadás-átvétel sikeresen megtörtént 2020. március 18-án.

 

Az építési beruházás megvalósítása hozzájárult a 7 település (Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Zalabaksa) feladatait ellátó közös hivatalban biztosított közszolgáltatásokhoz, információhoz és közösségi élet gyakorlásához való hozzáférés javításához, mivel a fejlesztés eredményeként az épület akadálymentesen megközelíthetővé vált. Az épület földszintjén sikerült kialakítani egy akadálymentesített ügyfélfogadó irodát, ahol a hivatal ügyfélfogadási idejében a mozgáskorlátozottak részére is megfelelő körülmények között tudjuk biztosítani a közszolgáltatások elérhetőségét.

 

A megvalósult projekt a megújuló energiaforrások felhasználása szempontjából is mintaértékű, mivel a megújuló energiaforrás kombinált használatát célozza a biomassza energiát hasznosító faelgázosító kazánnal és a napenergiát hasznosító napkollektoros rendszerrel, amelyek mindkét esetben teljes mértékben biztosítani tudják a fűtési igényt, illetve a melegvízellátást a hivatalban.

 

A projekt végén a kötelező tájékoztatás és nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok részeként frissítettük a 2. megvalósítási szakaszra vonatkozó tájékoztató anyagot, illetve saját forrásból elkészítettük a kötelező arculati elemekkel és a támogatásra vonatkozó információk feltüntetésével az A3-as méretű projekttáblát, amely a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal főbejárata mellé került elhelyezésre.

 

Az energetikai célú beruházás eredményének alátámasztására elkészült az energetikailag korszerűsített épület energiatanúsítványa.

 

 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. január 31.

Projekt tényleges befejezési dátuma: 2020. március 18.

 

Feltöltés: 2019. szeptember 30.

Frissítés: 2020. március 18.

 

 
Vissza az előző oldalra!
Zalabaksa Község Önkormányzata - Magyar