-

Elérhetőségek

Zalabaksa Község Önkormányzata

Cím: 8971 Zalabaksa,
Rákóczi út 24.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
korjegyzo@zalaszam.hu


Hirdetmények

Zalabaksa településrendezési eszközeinek véleményezési eljárásaH I R D E T M É N Y

 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot,

hogy Zalabaksa Község Önkormányzata

megindította Zalabaksa Község  Településrendezési eszközeinek  megalkotását.

 

Zalabaksa Község település rendezési eszközei készítésének   végső véleményezési szakaszát megelőzően - a település rendezési eszközök  elfogadása előtt lehetőség van lakossági fórum keretében  a  település rendezési eszközök  véleményezésre .

 

 

    

A véleményezés módja:

 

 

Az tervezett   településrendezési eszközökkel  kapcsolatban a Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatalban  felvilágosítás kérhető, illetve az elkészült  tervdokumentáció ügyfélfogadási időben megtekinthető a  Hivatal (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.) hivatali helyiségében .

 

A véleményeket a polgármester nevére címezve Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal címére (8971 Zalabaksa, Rákóczi út 24.) postai úton, illetve a korjegyzo@zalaszam.hu szíveskedjenek megküldeni.

 

  Az érintettek véleményeiket kizárólag  írásban adhatják be.

 

 

 A 314/2012.(XI.8.) Kormány rendelet 29/A. §-a szerinti lakossági fórum a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. § és a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1)  b-c , pontjában foglalt szabályokat alkalmazva elektronikus úton történik  a szakmai tájékoztató anyagnak a www.zalabaksa.hu honlapon  történő közzétételével azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított 15 napon belül lehet megtenni .

                                            A közzététel napja: 2021. március 4.

 

A véleményeket

    2021. március 4 - 2021. március 19. közötti napokon  lehet   benyújtani!

 

Jelen hirdetményt a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet, valamint Zalabaksa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 11/2017. (VIII.14.) önkormányzati rendelet alapján teszem közzé.

 

Együttműködésüket előre is köszönöm!

 

 

Zalabaksa, 2021. március 4.

                                                                               

                                                               Horváth Ottó

                                                               polgármester sk.


Vissza az előző oldalra!
Zalabaksa Község Önkormányzata - Magyar