-

Elérhetőségek

Zalabaksa Község Önkormányzata

Cím: 8971 Zalabaksa,
Rákóczi út 24.
Telefon:
+36-92-573-430
E-mail:
korjegyzo@zalaszam.hu


Önkormányzat

Szociális alapszolgáltatásokZalabaksa Falu- és tanyagondnok

 

Falu- és tanyagondnok Szolgáltatás

Falugondnok: Kámán Lajos

Telefon: +36-30-636-0437

Zalabaksa falugondnoki szolgálat a következő alapellátási feladatokat látja el:

a) szociális étkeztetés lebonyolítása,

b) egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása,

c) gyógyszerkiváltás,

d) orvosi rendelésre, szakrendelésre szállítás,

e) polgármesterrel való egyeztetés alapján gyermekek szállítása,

f) helyi szociális szükségletek, szolgáltatási igények, információk közvetítése az önkormányzat, a Hivatal és a lakosság között.

Ezeken túl – szabad kapacitása terhére – a tanyagondnok részt vesz:

a) a lakossági szolgáltatásokban (pl. fogyasztási cikkek beszerzése, háztartási gépek javíttatása, személyszállítás, ügyintézés stb.)

b) az önkormányzati feladatok ellátásában (pl.: árubeszerzés, közhasznú és közcélú munka irányítása, parkfenntartás stb.)

c) az egyéni és az önkormányzati hivatalos ügyek intézésének segítésében


 

Házi segítségnyújtás Szolgáltatás

Házi gondozó: Konkoly Vera

Telefon: +36-30/665-0074

Házi gondozó: Simon Jánosné

Telefon: +36-30/472-4211

A házi segítségnyújtás a szociális háló része. Szociális szolgáltatás, melyet az önkormányzatok társulásos formában biztosítanak.

A házi segítségnyújtás olyan szociális szolgáltatás, amely az elhagyatott, magányos, idős emberek számára saját otthonukban nyújt segítséget.

A házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzését, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködést, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában való segítségnyújtást.

A házi gondozó feladatai ellátása során segítséget nyújt ahhoz, hogy az ellátást igénybe vevő fizikai, mentális, szociális szükséglete saját környezetében, életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével biztosított legyen. A segítségre szorulásnak sokféle oka lehet. A leggyakoribb gondozási - ápolási feladatok: fürdetés, pelenkázás - mosdatás - bőrápolás, öltöztetés, kiültetés, vérnyomás ellenőrzés, gyógyszerelés, étkeztetés biztosítása, vásárlás, sétáltatás, takarítás stb..

(A házi segítségnyújtás ellátása társulásos formában történik a településen. Kondorfa, Magyarszombatfa, Nagyrákos ,Őrimagyarósd , Pankasz, Szaknyér, Szatta, Velemér, Viszák, Salomvár, Vaspör, Zalaháshágy, Felsőjánosfa, Felsőmarác, Hegyhátszentmárton, Ivánc, Kercaszomor, Kisrákos, Boncodfölde, Csöde, Őriszentpéter, Szalafő, Ozmánbük, Teskánd, Zalacséb, Zalalövő, Bajánsenye, Hegyhátszentjakab, Ispánk, Kerkáskápolna, Bagod, Hagyárosbörönd, Keménfa, Zalabaksa, Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy, Szentgyörgyvölgy ,Márokföld, Ramocsa önkormányzatokkal hozott létre társulást Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény elnevezéssel. A házi segítségnyújtás keretében 1 fő gondozónő dolgozik a község területén.)


 

Családsegítő Szolgálat

A családsegítés feladatot az önkormányzat(ok) Lenti Város Önkormányzatával "Napsugár" Család-és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat szolgáltatás igénybevételével látja el.

Központi iroda: Lenti, a Petőfi u. 9/2.

Egyéb elérhetőség: Zalabaksai Közös Önkormányzati Hivatal

Családgondozó: Goldfinger Tünde Mária

A településen dolgozó családsegítő az önkormányzattal együttműködve igyekszik a mélyszegénységben élő, roma lakosság részére életvezetési tanácsokat adni, a mindennapi életben felmerülő problémák kezelésében segíteni. A szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének és családok, valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális környezetükhöz való alkalmazkodáshoz.

A családsegítő a családban megjelenő problémákat egységben szemlélve próbál segítséget nyújtani. A családsegítés szakfeladat igénybevétele teljesen önkéntes, az igénybe vevők nagykorúak, valamint a rendszeres szociális segélyezettek, számukra kötelező az együttműködés.

 • Segítséget nyújt a családi, párkapcsolati problémákkal küzdő, szociális feszültségekkel, életvezetési nehézségekkel, anyagi, megélhetési problémákkal élő, valamint a krízishelyzetekben lévő klienseknek.
 • A családi, szociális feszültségek okainak feltárása, a megoldásokra javaslat készítése és segítségnyújtás. Szükség esetén segítő beszélgetés folytatása.
 • Ügyintézésben segítségnyújtás, információ nyújtása.
 • Rendszeres szociális segélyezettekkel történő kötelező együttműködés.
 • Életvezetési tanácsadás, vagy ennek megszervezése. Szükség esetén a kliens továbbirányítása megfelelő intézménybe vagy szolgáltatáshoz, terápiára.
 • Egyéni-, pár- és családterápiás foglalkozásokhoz való hozzájutás megszervezése.
 • Krízishelyzetekben segítő beavatkozás, a krízishelyzet megszüntetése.
 • Speciális támogató, önsegítő csoportok szervezésének, működtetésének segítése.
 • Természetbeni, anyagi és személyes támogatások közvetítése.
 • Együttműködés más intézményekkel, társadalmi szervezetekkel.
 • Fogyatékkal élő személyek segítése, életminőségük javítása.

 

Étkeztetés

A szociális étkeztetés ellátása társulásos formában történik a településen, amely jelenleg a Zalamenti és Őrségi Szociális Alapszolgáltatási Intézmény feladatai közé tartozik. 

A társulás hét településre vonatkozóan (Kálócfa, Kerkabarabás, Kozmadombja, Pórszombat, Pusztaapáti, Szilvágy és Zalabaksa) juttatja el a szociális ebédet a rászorulóknak.  

A társulás székhelye Zalalövő, a szociális étkeztetés lebonyolításában a településeken működő falu- és tanyagondnoki szolgálatok működnek közre. 

Az étkeztetést két főzőhelyről biztosítja a társulás, mindkettő helybeli, egyrészt a Kolping Gondozási Központból, másrészt a KORONA Szálló 3000 Kft.-től. (+36 (30) 3762756)


Vissza az előző oldalra!
Zalabaksa Község Önkormányzata - Magyar